Om selskapet

Gunnar Holth Grusforretning AS er en del av KB-gruppen og har administrativ base og verksted på Kongsvinger. Bedriften teller i dag ca. 80 ansatte. 20-25 prosent av staben er ansatt lokalt ved våre anlegg, de øvrige er pendlere til anlegg landet over. I tillegg har vi nær 50 ansatte fordelt på våre fem datterselskaper.

Sammen med våre datterselskaper kan vi tilby et bredt spekter av varer og tjenester til bygg- og anleggsvirksomhet innen betong- og asfaltarbeider og veiutbygging.

Våre uttak:
Siva, Kongsvinger kommune
Gropa, Kongsvinger kommune
Folbergåsen, Nes kommune
Ydalir, Elverum kommune

Hagen, Elverum kommune
Midtskogen, Elverum kommune

Myhre Grustak, Ringebu kommune
Bergesjøen, Elverum kommune
Laugslet Sandtak, Eidsberg kommune
Grasmo, Matrand, Eidskog kommune
Gullkista, Sortland kommune
Brynsmoen, Nord Fron kommune

Vi har også et sertifisert prøvnings laboratorium som er lokalisert på Sørli, Stange.


Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital