Kontakt oss!

Ta gjerne kontakt med oss. Vi anbefaler å finne den aktuelle avdelingen på kartet nedenfor, og ta direkte kontakt.

Hovedkontor
Mårveien 14, 2211 Kongsvinger
Tlf: 62 88 81 33
post@gholth.no

Varelevering

Hvis ikke annet er avtalt
Gropaveien 12
2210 Granli

Tlf.: 628 13 116
Tlf.: 482 46 361

Åpningstid:

07:00 – 15:30 (Mandag og torsdag)
07:00 – 13:00 (fredag)

Elverumsveien 4
Midstkogen
2411 Elverum

Tlf.: 469 22 095
Tlf.: 992 37 521

Åpningstid:
07:00 – 15:30 (Mandag og torsdag)
07:00 – 13:00 (fredag)

Avdelinger

Bruk kartet for å se kontaktinformasjon til de forskjellige avdelingene.