Roy Holth
Daglig leder

Tlf.: 62 88 81 33
Mob: 900 87 217
Epost: roy@gholth.no

 

Fredrik Holth
Avd. ansvarlig mobile knuseverk

Tlf.: 62 88 81 33
Mob: 971 86 984
Epost: fredrik@gholth.no

 

Rune Mosling
Driftsansvarlig mobilknusing Østlandet

Mob: 992 37 521
Epost: rune.mosling@gholth.no

 

Jan Ola Skott
Driftsansvarlig mobilknusing Nord

Mob: 901 47 554
Epost: jan.ola@gholth.no

 

Tore Holth
Avd. ansvarlig masseuttak

Tlf.: 62 88 81 33
Mob: 990 91 620
Epost: tore@gholth.no

 

Håvard Haug
Maskinansvarlig / Verkstedansvarlig

Tlf.: 62 88 81 33
Mob: 482 46 361
Epost: haavard@gholth.no

 

Ole Anton Bertinussen
Avd. ansvarlig Sortland

Tlf.: 76 12 64 98
Mob:
 901 81 639
Epost: oleanton@gholth.no

 

Roar Henningsen
Laboratoriet / KS-ansvarlig

Mob: 414 42 133
Epost: roar@gholth.no

 

Per Gunnar Dalløkken
Regnskapsansvarlig

Tlf.: 62 88 81 33
Mob: 908 47 812
Epost: per@gholth.no

 

Bjørn Ottar Ramstad
HMS leder

Tlf.: 62 88 81 33
Mob: 924 33 078
Epost: bjorn@gholth.no

 

Linda Carstensen Svärd
Økonomidirektør

Tlf.: 62 88 81 33
Mob:
 452 69 779
Epost: linda@gholth.no

 

Ole Martin Tronstad
Kontroller

Tlf.: 62 88 81 33
Mob:
 918 83 971
Epost: olemartin@gholth.no

 

Kari Mette Gaustad
Faktureringsansvarlig

Mob: 62 88 81 33
Epost: kari@gholth.no

 

Bente Skjønsfjell
Lønnskontor

Tlf.: 62 88 81 33
Epost: bente@gholth.no