Datterselskaper

Hamar Pukk og Grus
50% eierandel
Åsland Pukkverk AS
50% eierandel
BA Gjenvinning AS
100% eierandel
Gunnar Holth Kristiansund AS
100% eierandel
Ivar Holth Transport AS
33% eierandel
Solør Pukk AS
50% eierandel

David Neskvern
47 46 39 54
david@gholth.no

Massegjenbrukssenteret
100% eierandel

Fredrik Holth
Daglig Leder
97 18 69 84
Fredrik@gholth.no

Kontakt oss gjerne på firmapost@gholth.no eller ring oss på 62 88 81 33