Naturgrus

Naturgrus er steinmaterialer som blir foredlet fra naturforekomster.

ProduktmmBruksområde
Støpegrus0/8Betongtilslag
Strøgrus0/4Strøgrus og asfalttilslag
Veigrus0/8Topplag til grusveier og gårdsplasser.
Veigrus0/16Topplag til grusveier og gårdsplasser.
Naturpukk8/16Tilslag til betong og asfalt, samt grøftepukk
Naturpukk11/16Tilslag til betong og asfalt, samt grøftepukk
Naturpukk16/22Tilslag til betong og asfalt, samt grøftepukk
Singel4/10 mm
Singel16/22 mm
Singel 8/16 mm
Singel8/32 mm
Singel naturknust11/22 mm