Subbus

Subbus er toppmateriale som brukes på veier, gårdsplasser og lignende. Subbus er produsert av fjell.

ProduktmmBruksområde
Subbus0/4Sette masse for heller, belegningsstein, fuging og asfalttilslag.
Subbus0/8Topplag av gårdsplasser. Blir ofte kompakt og hard uten for mye etterarbeid.
Subbus0/16Topplag på større gårdplasser/arealer som skal benyttes av litt tyngre kjøretøy som traktor etc.
Blir også brukt som avrettingslag før asfaltering samt grusing av grusveger.
Tørr subbus0/6Strøgrus
Subbus0/22Grusing av skogsbilveger.
Subbus0/11Grusing av veier og topplag på gårdsplass.