Laboratoriet

Vi lever av å levere kvalitet, og ønsker å kunne kvalitetssikre i alle ledd – særlig i produksjonen i egne uttak. Derfor startet vi i 2012 med innkjøp og rigging av utstyr til laboratorium i Hamar Pukk og Grus AS (HPG) sitt anlegg på Sørli, Stange, med lab.ansvarlig Roar Henningsen.

Vi startet opp 1/1-2013, og det ble et hektisk år, med ytterligere innkjøp av utstyr, slik at vi kunne være mest mulig selvhjulpne innenfor dette feltet. I januar året etter blir vi lab.sertifisert i henhold til Klasse H1 – Prøvingslaboratorium – Prøvingsområde Pl – Mekanisk prøving av tilslag. Sertifikatnr.: 345.

Oppdragsmengden økte kraftig, ettersom vi da fikk mulighet til å ta prøveanalyser for eksterne aktører. Vi får forespørsler fra både produsenter og entreprenører.

Etterspørselen er stor etter slike tjenester og Gunnar Holth Grusforretning er glad for etableringen som bidrar til at vi er en ledende aktør i markedet med fokus på kvalitet.

 

Følgende prøver tar vi: 

 • NS-EN 13242 Tilslag for mekanisk stabiliserte og hydraulisk stabiliserte materialer til bruk i bygg- og anleggsarbeid og veibygging.
 • NS-EN 12620 Tilslag for betong.
 • NS-EN 13043 Tilslag for bituminøse masser og overflatebehandlinger for veger, flyplasser og andre trafikkarealer.
 • NS-EN 13450 Tilslag for jernbaneballast.
 • HB-R210 (Statens Vegvesen)

Prøveanalyser:

 • Korngradering (Siktekurver)
 • Finstoffinnhold
 • Flisighetsindeks
 • Formindeks (Stenglighetsindeks)
 • Knuste korn (Andel knuste korn. Morenemasser)
 • LA – Los Angeles (Motstand mot knusing for grovt tilslag)
 • MDE– micro-Deval (Motstand mot slitasje)
 • AN– Kulemølleindeks (Motstand mot piggdekkslitasje)
 • Densitet (Egenvekt på tilslag i fast form)
 • Bulkdensitet (Egenvekt på løst lagret tilslag)
 • Vannabsorbsjon (Vekt på overflatetørt materiale)
 • Humus (Organisk forurensning)
 • Slam (Bestemme finstoffinnhold under 30 mic. av andel under 4 mm)
 • Slemmeanalyse (Bestemme finstoffinnhold under 20 mic. av andel under 22,4 mm)