Tilbakefylling mot grunnmur, drenering

Før tilbakefylling skal grunnmur være behandlet for å hindre fuktinntrenging i grunnmuren. Dette kan løses med fuktsperre av sement- og murpussemørtler beregnet for fuktsikring, påstrykningsmidler eller grunnmursplast. Pass på at fuktsperren ikke skades ved arbeidet...

Garasjefundament

Velg først type fundament for garasjen (stripefundament, ringmur eller kantforsterket gulv). Grav bort matjordlaget Ved behov dreneres vann bort. (Grøft med 50 mm drensledning fylles med pukk 8/16mm) Legg ut ca.30 – 40 cm pukk 22/63 mm eller 16/22 mm som lett...

Gårdsplass, vei for lett trafikk og biloppstillingsplass

Grunnlag for vei og oppstillingsplass for privatbil der det har vært plen eller annet matjordareale. Uttrauing/traubunn Grav vekk matjord ned til ca. 30-40 cm dybde (dypere ved belastninger av tung bil, store statiske laster eller ustabil grunn). Fjern røtter og store...

Belegningsstein

Sørg for at fundamentet er godt komprimert, drenert og stabilt. Avrett arealet med maskinsand (0/4 mm, 0/8 mm eller pukk 2/6 mm) som vannes forsiktig og komprimeres godt (hoppetusse eller lignende). Legg ut belegningssteinen. Fug med fin maskinsand (stabilisering av...