1. Sørg for at fundamentet er godt komprimert, drenert og stabilt.
  2. Avrett arealet med maskinsand (0/4 mm, 0/8 mm eller pukk 2/6 mm) som vannes forsiktig og komprimeres godt (hoppetusse eller lignende).
  3. Legg ut belegningssteinen.
  4. Fug med fin maskinsand (stabilisering av belegningssteinene) og komprimer belegningen. Etterfyll fugene ved behov.

Se for øvrig anvisninger fra leverandøren av belegningssteinen.