Mange tror transport av grus er en kostbar affære, men transport på normal avstand er ikke så kostbart. Ved lengre avstander vil transport-prisen øke. Du kan se stipulerte transport-priser her