Velg først type fundament for garasjen (stripefundament, ringmur eller kantforsterket gulv).

  1. Grav bort matjordlaget
  2. Ved behov dreneres vann bort. (Grøft med 50 mm drensledning fylles med pukk 8/16mm)
  3. Legg ut ca.30 – 40 cm pukk 22/63 mm eller 16/22 mm som lett komprimeres. Avrettes med pukk 8/16 mm eller 8/11 mm. På ustabil grunn, legg tykkere lag og grovere pukk, eventuelt med fiberduk.
  4. Isolér grunnen med isolasjonsplater (be leverandøren om anbefaling) på komprimert pukk ved fare for tele.
  5. Støp fundament/gulv (betongdimensjoner og armering avhenger av belastninger).

Vennligst merk at Gunnar Holth Grusforretning AS ikke har rolle som rådgivende ingeniør. De beskrevne anbefalinger er å betrakte som råd uten medfølgende ansvar for Gunnar Holth Grusforretning AS.