Grunnlag for vei og oppstillingsplass for privatbil der det har vært plen eller annet matjordareale.

Uttrauing/traubunn
Grav vekk matjord ned til ca. 30-40 cm dybde (dypere ved belastninger av tung bil, store statiske laster eller ustabil grunn). Fjern røtter og store steiner.

Eventuell drenering
Grav ned ytterligere ca. 15-20 cm i den laveste siden av veien (innebygget grøft). Legg ned en drensledning på 50 mm som skal føre vannet bort. Fyll grøfta med pukk for eksempel, 8/16mm, opp til traubunn. Alternativt kan vei legges med naturlig avrenning til terreng (åpen grøft uten drensledning).

Tilbakefylling
På leire/silt (ustabil grunn) legges det ut fiberduk klasse 2 eller bedre på traubunnen. Fyll på med ca. 40 cm ikke-telefarlig pukk 0/63mm eller 22/63mm (el. kult 22/125mm ved dypt trau). Fyll på 10-15 cm pukk 16/22 (metning), alternativt subbus 0/16mm på toppen.

Komprimering
Bruk hoppetusse eller bilen til å komprimere (trykke til) massene. Dette dekket kan nå med fordel belastes en tid før topplaget etableres, slik at massene setter seg godt. Nedbør eller tilført fuktighet kan være en fordel ved komprimeringen.

Topplaget kan nå etableres.

Vennligst merk at Gunnar Holth Grusforretning AS ikke har rolle som rådgivende ingeniør. De beskrevne anbefalinger er å betrakte som råd uten medfølgende ansvar for Gunnar Holth Grusforretning AS