Vi har samarbeid med flere transportører.

Normalt leveres våre varer med tippbiler, men vi kan ofte være behjelpelig med å skaffe annen transport, så som kranbil med grabb, trommelbil med transportbånd. Våre kontaktpersoner på de forskjellige anlegg kan gi deg ytterligere opplysninger.