Previous
Next

Mobilknusing

I tillegg til våre stasjonære knuseverk på våre uttak, er vi i besittelse av flere mobile enheter med knuseverk. Det favner både fin- og grovknusere, og gjør oss i stand til å utføre oppdrag på alle kanter av landet. Vi har erfarne og selvstendige førere. Maskinparken vår er ny og moderne, og er egnet til både små og store oppgaver.

Vår store park av mobile enheter gjør at vi kan sette inn store ressurser på ett enkelt oppdrag ved behov. En smidighet og styrke våre kunder setter stor pris på.

Grov knuseverk

Stein er det mest brukte byggematerialet i Norge. Når stein knuses, brukes det ulikt utstyr for å få ulik størrelse på steinen. I grove knuseverk produserer vi stein som blant annet blir brukt til oppfylling av tomter, underbygging av vei, ved planering og som underlag/ fyllmasse i grøfter.
Vi produserer alt fra 0 til 300 mm på grovverk.

>>Kontakt oss gjerne for mer info

Fin knuseverk

Når vi trenger å omdanne fraksjoner produsert fra grovverk til mindre fraksjoner, blir finverk benyttet. Ved hjelp av vår store og moderne maskinpark produserer vi alt innen knuste varer.

>>Kontakt oss gjerne for mer info

Kontakt oss gjerne på firmapost@gholth.no eller ring oss på 62 88 81 33