HMS og KS

Fordi vi er en bedrift som har slått seg opp på arbeid med stein og grus, har sikkerheten til de ansatte alltid vært i høysetet. Med en arbeidshverdag preget av tungt arbeid og håndtering av store maskiner, er det en forutsetning for suksess at de ansattes sikkerhet blir ivaretatt på best mulig måte.

Ved å sørge for at utstyret alltid er godt vedlikeholdt og at de som skal håndtere det er kvalifiserte, legger vi forholdene til rette for at driften aldri skal gå ut over de ansattes liv og helse.

Som leverandør av produkter og tjenester til en rekke entreprenører og utbyggere, innretter vi oss alltid etter de gjeldende retningslinjer rundt våre oppdragsgivers HMS-rutiner.

i går aldri på akkord med kvaliteten på våre varer og tjenester, alle varer vi leverer er produsert i henhold til følgende standarder:

  • Bygg/anlegg NS-EN 13242 og NS-EN 13285
  • Betong NS-EN 12620
  • Asfalt NS-EN 13043

De ulike standardene sikrer at du som kunde får varer som er i henhold til de krav som er satt.

Her kan du se våre CE dokumenter og Ytelseserklæringer:

22 Folbergåsen:
NS-EN 12620 CE – Ytelseserklæring
NS-EN 13043 CE – Ytelseserklæring
NS-EN 13242 CE – Ytelseserklæring
NS-EN 13242-4 CE – Ytelseserklæring
NS 3468 CE – Ytelseserklæring

23 Siva:
NS-EN 12620 CE – Ytelseserklæring
NS-EN 13043 CE – Ytelseserklæring
NS-EN 13242 CE – Ytelseserklæring
NS-EN 13242-4 CE – Ytelseserklæring
NS 3468 CE – Ytelseserklæring

24 Løvenskiold:

26 Hagen, Elverum:
NS-EN 12620 CE – Ytelseserklæring
NS-EN 13043 CE – Ytelseserklæring
NS-EN 13242 CE – Ytelseserklæring
NS-EN 13242-4 CE – Ytelseserklæring

28 Midtskogen:
NS-EN 12620 CE – Ytelseserklæring
NS-EN 13242 CE – Ytelseserklæring
NS-EN 13242-4-2 CE – Ytelseserklæring
NS-EN 13242-4 CE – Ytelseserklæring
NS 3468 CE – Ytelseserklæring

29 Sandbumoen, Otta:

31 Granerud
NS-EN 13043 CE – Ytelseserklæring
NS-EN 13242 CE – Ytelseserklæring
NS-EN 13242-4 CE – Ytelseserklæring
NS 3468 CE – Ytelseserklæring

33 Myhre Grustak, Fåvang:
NS-EN 12620 CE – Ytelseserklæring
NS-EN 13043 CE – Ytelseserklæring
NS-EN 13242 CE – Ytelseserklæring
NS-EN 13242-4 CE – Ytelseserklæring

 

35 Gropa/Logistikklager
NS-EN 12620 CE – Ytelseserklæring

 

36 Grundsetmoen:
NS 3468 CE – Ytelseserklæring
NS-EN 12620 CE – Ytelseserklæring
NS-EN 13242-4 CE – Ytelseserklæring
NS-EN 13043-G CE – Ytelseserklæring
NS-EN 13043-K CE – Ytelseserklæring

 

47 Laugslet Sandtak:
NS-EN 12620 CE – Ytelseserklæring
NS-EN 13242 CE – Ytelseserklæring
NS-EN 13242 CE – Ytelseserklæring

 

48 Bergesjøen:
NS-EN 13242-4 CE – Ytelseserklæring
NS-EN 13242-4-2 CE – Ytelseserklæring
NS-EN 12620 CE – Ytelseserklæring
NS 3468 CE – Ytelseserklæring

 

 

59 Grasmo:
NS-EN 12620 CE – Ytelseserklæring
NS-EN 13043 CE – Ytelseserklæring
NS-EN 13242 CE – Ytelseserklæring Natur
NS-ES 13242 CE – Ytelseserklæring Fjell
NS-EN 13242-4 CE – Ytelseserklæring Natur
NS-EN 13242-4 CE – Ytelseserklæring Fjell
NS 3468 CE – Ytelseserklæring Fjell

 

 

64 Gullkista:
NS-EN 12620 CE – Ytelseserklæring
NS-EN 13242 CE – Ytelseserklæring
NS-EN 13242-4 CE – Ytelseserklæring
NS-EN 13043 CE – Ytelseserklæring

 

80 Brynsmoen:
NS-EN 13242-4 CE – Ytelseserklæring 801003-4