Forsterkningslag

Når veger eller plasser skal anlegges, består grunnlaget ofte av følgende oppbygging fra bunnen av:
Sprengstein / frostsikringslag, nedre / øvre forsterkningslag, bærelag av knust fjell- / naturgrus / asfalt, og til slutt asfalt/belegningsstein/heller eller liknende. Forsterkningslag er selvforklarende, og er med på å fordele krefter fra bruken av arealer/veger og videre ned i undergrunnen. Som alternativer til forsterkningslaget, kan pukk 20/120 knust fjell, 0/120, 0/150 av knust fjell eller naturgrus benyttes.

ProduktmmBruksområde
Forsterkningslag0/120Oppbygging av veikropp, plass og tomteareal.
Forsterkningslag0/150Oppbygging av veikropp, plass og tomteareal.
Forsterkningslag22/120Oppbygging av veikropp, plass og tomteareal, samt drenerende masser.
Frostsikringslag22/250Frostdempende for å forhindre tele.
Frostsikringslag0/300Frostdempende for å forhindre tele.