Pukk

Pukk kommer i ulike fraksjoner med ulike bruksområder. Pukk kan fåes fra både fjell og naturforekomster. Her finner du en lettfattelig oversikt:

 

ProduktmmBruksområde
Pukk11/16Tilslag betong-/asfaltproduksjon, drenering, osv.
Pukk16/22Tilslag til betong og drenering.
Pukk20/60Grov pukk. Drenering til større anlegg med store rørdimensjoner, avretting av forsterkningslag, osv.
Pukk20/120Til forsterkningslag for vegoppbygning, oppbygning av gårdsplasser, parkeringsareal, osv.
Pukk2/6Oppretting til f.eks. hellelegging/belegningsstein. Strømateriale til gang-/sykkelstier og bymiljøer.
Pukk4/8F.eks. til asfaltproduksjon.
Pukk8/11Asfalt tilslag. Topplag til gårdsplasser, men krever litt arbeid for å holde det pent.
Pukk8/16Grøftepukk, og/eller dreneringspukk. Tilslag til betong-/asfaltproduksjon.
Pukk11/16Tilslag til betong-/asfaltproduksjon, drenering, osv.
Pukk11/22Tilslag til betongproduksjon, drenering til grovere dimensjoner av rør, osv.