Sand

Sand brukes til så mangt. Alt fra betongtilsalg til sandkasser. Se en oversikt under:

ProduktmmBruksområde
Kabelsand0/8Tildekning av kabel i kabelgrøfter.
Muresand0/4Tilslag til mørtel / muring.
Pussesand0/4Til pussing av grunnmurer etc.
Støpesand0/8Betongtilslag
Støtsand / Eu sandSand til bruk under lekestativ/huskestativ
Ikke byggbar sand0/4Sand til bruk under lekestativ/huskestativ
Uren fyllsandFyllmasse
Byggbar sandSand til sandkasser som inneholder finstoff slik at du kan forme ting i sandkassen.